Protocol V.V. HOOGELOON m.b.t. Coronavirus

“Allemaal hebben we er belang bij om gezond, sterk en fit te blijven. We beseffen maar al te goed dat de onderstaande regels niet prettig zijn. Maar we rekenen op naleving van deze regels door iedereen!”

ALGEMEEN

 • Houd 1,5 meter afstand.
 • Hoest en nies in je elleboog.
 • Schud geen handen.
 • Vermijd grote drukte.
 • Heb je (lichte) klachten? Blijf thuis en laat je testen.
 • Kom niet op ons sportpark als je eigenlijk in quarantaine moet.

 

Neem je verantwoordelijkheid m.b.t. deze algemene regels!

 

Gezondheidscheck

Bij teamsport en contactsport is de gezondheidscheck verplicht. Trainers wordt dan ook gevraagd om aan de spelers te vragen of iemand klachten heeft. Bij klachten dient de betreffende speler naar huis te worden gestuurd en hij/zij dient zich te laten testen. De gezondheidscheck dient voor elke training en elke wedstrijd plaats te vinden.

 

PROTOCOL RONDOM TRAININGEN EN/OF WEDSTRIJDEN
(ook voor toeschouwers)

Algemeen

 • Alle kleedkamers en douches van de accommodatie zijn opengesteld (vanaf 14 sept.) voor wedstrijden. Voor 18 jaar en ouder geldt, houd hierbij 1,5 meter afstand.
  • Dit betekent dat er maximaal 8 personen per kleedkamer aanwezig mogen zijn en maximaal 2 personen gelijktijdig douchen.
  • Maak indien mogelijk gebruikt van 2 kleedkamers. (vraag na bij het wedstrijdsecretariaat)
  • Indien 2 kleedkamers niet mogelijk is zorg er zelf dan voor dat er in 2 groepen wordt omgekleed en gedoucht. Met in achtneming van de maximaal 8 personen.
 • Ouders zijn niet toegestaan in de kleedruimtes.
 • Ouders mogen wedstrijden/trainingen bezoeken met in achtneming van de 1,5m afstand.
 • Leiders/trainers houden 1,5 m afstand t.o.v. spelers en tellen mee met het max. van 8 personen per kleedkamer.
 • Toiletten in de gezamenlijke ruimte voor de kleedkamers zijn open. Let wel, ook in deze ruimte geldt de 1,5m afstand houden.
 • Voorafgaand, tijdens de rustmomenten en na afloop van de voetbalactiviteit moeten voetballers van 18 jaar en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar houden. Deze regel geldt niet voor minderjarige onder de 18 jaar.
 • Publiek moet 1,5 meter afstand tot elkaar houden en tot de spelers, tenzij ze uit één huishouden komen. Ga dus niet gezellig met z'n allen bij elkaar staan en verspreid je rondom het veld. Er mogen maximaal 250 toeschouwers aanwezig zijn op het sportpark.

 

Bidons

Ieder neemt een/heeft zijn eigen bidon mee om besmetting tijdens drinken aan dezelfde fles te voorkomen.

Voorafgaand de training en/of wedstrijd

 • Kom indien mogelijk omgekleed naar de sportaccommodatie.
 • Maak binnen het team afspraken welke spelers (groepindeling) voor de training/ wedstrijd tegelijk gebruik maken van de kleedlokalen. Houd hierbij rekening met de onderlinge afstand van 1,5 meter. Maximaal 8 spelers per kleedruimte.

 

Teambesprekingen

Er kunnen geen teambesprekingen in de kleedlokalen plaatsvinden. Probeer dit zoveel mogelijk buiten of na de training te doen (of groepsapp). Indien toch nodig, zoek een plaats (b.v. terras, kantine, veld of tribune). ZORG ervoor dat je steeds 1,5m van elkaar gaat staan.

 

Tijdens de training en/of wedstrijd

 • Zorg voor 1,5 meter afstand tussen de trainers/begeleiders/vrijwilligers en wisselspelers onderling, ook in de dug-out of op de bank.
 • Blijf in de rust zoveel als mogelijk is buiten. Houd buiten de wedstrijdbespreking en drink in de rust buiten de ranja/thee of anderszins.
 • Geforceerd stemgebruik of zingen langs en in het veld, zoals schreeuwen en spreekkoren, is niet toegestaan.

 

Reservespelers/teamofficials boven 18

Reservespelers en teamofficials boven de 18 jaar moeten 1,5m afstand van elkaar houden, ook op de reservebank. De extra ruimte kan gecreëerd worden door bijvoorbeeld het gebruik van stoelen naast de dug-out. Deze mogen neergezet worden buiten de instructiezone richting de hoekvlag. Alle teamofficials die niet strikt noodzakelijk plaats moeten nemen op de reservebank worden geadviseerd om achter de omheining plaats te nemen, uiteraard ook op 1,5m afstand van anderen.

 

Na afloop van de training en/of wedstrijd

 • Maak binnen het team afspraken over het aantal spelers dat na afloop van de wedstrijd tegelijk gebruik maakt van de kleedlokalen. Houd hierbij rekening met de onderlinge afstand van 1,5 meter.
 • Indien mogelijk; maak voor één elftal gebruik van meerdere kleedkamers. Wanneer dit niet mogelijks werk dan met 2 groepen.
 • Als er geen kleedlokaal vrij is wacht dan tot er een kleedlokaal vrij is.

 

Uitwedstrijden

Kijk ALTIJD op de website van de bezoekende club of er speciale Corona maatregelen zijn. Denk hierbij aan:

 • Worden naast leiders nog andere personen, bv ouders, toegelaten op het sport complex.
 • Zijn er speciale regels met betrekking tot omkleden / douchen.
 • Houd je aan de regels van de betreffende voetbal complex.

 

Vervoer

Bij gezamenlijk vervoer naar uitduels is het advies om in de auto mondkapjes te gebruiken (eigen verantwoordelijkheid)

 

PROTOCOL Bezoekers sportpark de Roetwijer V.V. Hoogeloon

Algemeen

Houd ten alle tijden 1,5m afstand. Uitzonderingen op deze regel:

 • Kinderen tot en met 12 jaar hoeven onderling en tot volwassenen geen afstand te houden.
 • Leden van 1 huishouden en jongeren tot 18 jaar hoeven onderling geen afstand te houden.

 

Toeschouwers wordt gevraagd om de aangegeven looprichting (signing) te respecteren en op te volgen. Verder dient er rekening gehouden te worden met onderstaande extra maatregelen:

 • Voor toeschouwers op de tribune doen we beroep op de eigen verantwoordelijkheid om de 1,5m afstand in acht te nemen.
 • Toeschouwers rondom veld verdelen zich op eigen verantwoordelijkheid met in achtneming van de 1,5m afstand. Spreek mensen aan die te dicht bij je komen staan en vraag de 1,5m te respecteren.
 • Niet juichen of roepen richting spelers, scheidsrechter en grensrechters.
 • Bij passeren van elkaar zoveel mogelijk weer de 1,5m aan houden.
 • Blijf zo veel mogelijk op dezelfde plaats staan en/of zitten.

 

 

PROTOCOL KANTINE

Beste bezoeker van de kantine,

Willen jullie a.u.b. de volgende regels in acht nemen met betrekking tot Corona:

 1. Er vindt een gezondheidscheck plaats (= verplicht). Heb je klachten zoals veel hoesten, koorts, verkoudheid kom dan niet in de kantine (kom überhaupt niet op het sportpark) en ga naar huis. Laat je vervolgens testen op Corona.
   • Zorg dat je steeds 1,5m afstand houdt met de personen, die bij je staan of wilt passeren.
 2. Hoest / nies in je elleboog. Geef geen knuffels.
 3. Voor binnengaan en verlaten van de kantine en ook voor het terras, zie de signalering.
 4. Desinfecteer altijd je handen bij binnenkomst en wanneer je naar huis gaat.
 5. Zowel de kantine als het buitenterras zijn zo ingericht dat we voldoen aan de richtlijnen van de overheid/RIVM. Tafels en stoelen mogen daarom niet worden verplaatst.
 6. Er zijn zowel in de kantine als op het terras alleen zitplaatsen. Je bent dan ook verplicht op een stoel of barkruk te gaan zitten. Blijf zoveel mogelijk op deze plek zitten en loop niet steeds van de ene naar de andere persoon! Vol=Vol
 7. Verkeersstromen moeten goed gescheiden blijven, houd je daarom aan de aangegeven looproutes.
 8. Spreek elkaar erop aan als bovenstaande regels niet gevolgd worden.
 9. Volg de aanwijzingen van het barpersoneel ten alle tijd op!
 10. Registreer je contact gegevens d.m.v. de bezoekerslijsten in te vullen ten behoeve van mogelijk contactonderzoek en beantwoord de gestelde vragen. Deze informatie wordt maximaal 2 weken bewaard.
 11. De toiletruimte mag door maximaal 2 persoon tegelijkertijd gebruikt worden.

Het spreekt voor zich dat bovenstaande regels niet altijd even prettig zijn, maar het is in het belang van ons allemaal dat we gezond blijven. Bedenk dat bij mogelijke besmetting ook jouw naaste familieleden besmet kunnen raken.

Voor alle bovenstaande regels geld dat we nadrukkelijk een beroep doen op het gezonde verstand en eigen verantwoordelijkheid van iedereen! Alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat er blijvend gesport kan worden en een drankje en/of versnapering in de kantine kan worden genuttigd.

 

Bedankt voor jouw medewerking.

Namens het bestuur,

V.V. Hoogeloon

 

NOOT: Deze protocollen zijn gebaseerd op regels van het RIVM, NOC-NSF en de KNVB. Je kunt altijd die websites raadplegen voor meer informatie.

 

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!